Persondatapolitik

Oversigt over praktiske links og downloads

www.smv-dk.dk og www.smmc.dk

Ejer:
Sydhavnens Motorværksted Aps
Beddingsvej 2
DK-3700 Rønne
CVR-NR: DK 50713717

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes Sydhavnens Motorværksted ApS/Øens Marinecenter indsamler og behandler oplysninger om dig som kunde/bruger.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med køb/besøg på:
​www.smv-dk.dk, www.smmc.dk eller www.smmc-shop.dk som vi indsamler i forbindelse med din færden på vores hjemmesider mv.

1.3 Sydhavnens Motorværksted ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og hvor længe opbevares de?

2.1 Oplysninger om dig og din brug af smv-dk.dkNår du besøger www.smv-dk.dk​www.smmc.dk eller www.smmc-shop.dk , indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af smv-dk.dk – f.eks. hvilken browser du anvender, hvilke sider du besøger, din IP adresse, geografiske lokation m.m. Desuden finder Sydhavnens Motorværksteds Cookiepolitik anvendelse, når du bruger smv-dk.dk. Udfylder du en kontaktformular med henblik på at kontakte os, indsamler vi ligeledes de indtastede informationer om navn, telefonnummer og e-mailadresse.

2.1.1 FormålFormålet er at optimere brugeroplevelsen på smv-dk.dk, smmc.dk og smmc.shop.dk, samt foretage målrettet markedsføring – herunder bl.a. retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i at forbedre smv-dk.dk, smmc.dk og smmc-shop.dk og vise dig relevante tilbud, kampagner m.m.
2.1.2 Sletning af persondata

Oplysningerne om din færden på smv-dk.dk, smmc.dk og smmc-shop.dk opbevares på ubestemt tid i Google Analytics, hvorfra de kan slettes på din anmodning. De oplysninger som vi indsamler via kontaktformularen, slettes omgående efter besvarelse af henvendelsen.

2.2 Oplysninger om dig ved køb på smmc-shop.dkNår du køber et produkt på smmc-shop.dk, indsamler vi de oplysninger, du som virksomhedskunde har afgivet under kundeoprettelsen i vores ERP-system (Se vores Persondatapolitik for ERP-system) . Dette omfatter bl.a. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Derudover indsamler vi oplysninger om ordre (produkter, priser, tidspunkt m.m.), samt oplysninger om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget. Ordreoplysningerne overføres efterfølgende til vores ERP-system, hvor de viderebehandles frem mod endelig levering.

Foretages købet som dropshipping, indsamles ligeledes informationer (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) på modtageren af ordren.

2.2.1 FormålFormålet med indsamlingen og opbevaringen af ordreoplysninger er, at kunne behandle og levere de bestilte produkter, samt udsende korrekt ordrebekræftelse på baggrund af købet. Derudover anvendes disse til evt. fejlfinding, sammenhold med endelig ordre i ERP-system m.m. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål, at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2 Sletning af persondataDe indsamlede ordreoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Årsagen opbevaringsperioden er, at vi anvender disse data til at udarbejde statistik, målrette markedsføring m.m. Indsamlede oplysninger til brug for dropshipping (slutkundens navn, adresse, e-mail m.m.) slettes omgående efter endt ordreekspedition.

2.3 Oplysninger ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn og e-mailadresse, som du selv har indtastet i tilmeldingsformularen.

2.3.1 FormålFormålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Sletning af persondataDine oplysninger opbevares indtil du trækker dit samtykke tilbage (framelder dig nyhedsbrevet), hvorved dine oplysninger slettes.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ordrenummer og specifikke leveringsønsker, videregives til Consignor (software til booking af forsendelse) for at kunne levere din ordre.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. webudvikling, hosting, udsendelse af nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring.
Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3. To af vores anvendte databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLCs certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Incs certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Activ

4. Dine rettigheder

4.1 IndsigtsrettenDu er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om bl.a. hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2 Retten til berigtigelseDu er berettiget til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på evt. fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at ændre ved bl.a. at klikke på “Opdatér mine oplysninger” i et af vores udsendte nyhedsbreve.

4.3 Retten til sletningI visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os – f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendige, for at kunne overholde vores retlige forpligtelser (som f.eks. at kunne håndtere og levere en ordre, udsende faktura m.m.), er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaringDu har i visse tilfælde ret til, at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. Dette gælder f.eks. hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 Retten til dataportabilitetDu har i visse tilfælde ret til, at få personoplysninger som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelseDu har til enhver tid ret til, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring – herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykkeDu har til enhver tid ret til, at tilbagekalde et samtykke, du har giver os til en given behandling af personoplysninger.

4.8 Retten til at klageDu har til enhver tid ret til, at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sikkerhed

5.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde og imødekomme vores retlige forpligtelser, har adgang til disse.

6. Kontaktoplysninger

6.1 Sydhavnens Motorværksted ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via smv-dk.dk – smmc.dk og smmc-shop.dk.

6.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Sydhavnens Motorværksted ApS
Beddingsvej 2
DK-3700 Rønne
Tlf. nr.: +45 56950761
E-mail: smv@smv-dk.dk

7. Ændringer i Persondatapolitikken

7.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive informeret om dette ved dit næste besøg på smv-dk.dk, smmc.dk eller smmc-shop.dk

8. Versioner

8.1 Dette er version 1 af Sydhavnens Motorværksted ApS Persondatapolitik

dateret den 24. maj 2018.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag